Periodoncia

La periodoncia és la part de l’odontologia que s’ocupa dels teixits que suporten les dents.

Aquests són :

– La geniva

– L’os

Les patologies que afecten aquests teixits poden comprometre seriosament la permanència de les dents a la boca i , per això, és tan important diagnosticar-les el més aviat possible.

Abans del tractament

Després del tractament: aquestes ja no cauen

Ens trobem 2 tipus bàsics d’afectacions de les genives

­
La Gingivitis: és una inflamació aguda de les genives i que es manifesta amb inflamació i/o sagnat del teixit. El seu origen acostuma a ser bacterià encara que hi intervenen altres variables i pot afectar des d’una a totes les peces dentals. Aquesta patologia no suposa pèrdua d’os

La Periodontitis: Aquesta és una patologia inflamatòria crònica de la geniva, d’afectació més generalitzada i, tot i que pot no ser tan florida en els signes a observar, implica una pèrdua d’os més o menys severa que pot portar a la pèrdua de dents.

Si vostè observa que les seves genives sagnen al raspallar-se, al mastegar algun aliment o fins i tot de manera espontània , ha d’acudir el mes aviat possible a un dentista on diagnosticar i tractar adequadament el problema.

Preguntes Freqüents

El sagnat gingival es produeix quan hi ha cert grau d’inflamació. És un signe que indica que alguna cosa no va bé. Les genives sanes no sagnen.

Si s’hi troba que el sagnat es manté i no desapareix en uns dies ,li recomanem que ens vingui a veure i valorarem quin problema hi ha i li proporcionarem una solució.

Quan hi ha pèrdua de suport per la retracció del teixit, no es podrà recuperar.

Es fonamental en aquests casos restaurar el nivell de salut gingiva per a aturar el procès, ja que de continuar, pot comprometre la supervivència de les dents.

A la nostra clínica hi trobarà un equip capaç de resoldre i de cuidar de vostè.
El convidarem a participar i a compartir la responsabilitat de cuidar le seves genives.
La nostra participació serà fonamental i necessitem de la seva colaboració per a determinar el pronòstic a llarg plaç.